8 september 2019

Een gezellige middag

Op donderdag 22 augustus was er de lezing van
Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau en deze werd verzorgd door de heer Ton Hinten.

De lezing ging over het ons aller bekende V & D en was zeer gevarieerd met foto’s en korte filmpjes,
die zeer tot de verbeelding spraken. Na afloop was iedereen tevreden en konden wij terugkijken op een geslaagde middag.
We hopen volgende keer weer een geïnteresseerd publiek te treffen.

Netty Braspenning