7 oktober 2019

Bezoek van de notaris

Donderdag 19 september 2019. Bezoek van de notarissen mw.mr P.W.M. Taks-Maas en mw. mr. A.S. van Helvoort.
Beide notarissen zijn van Clercx Leenders Netwerk Notarissen.
Deze middag werd goed bezocht en er was een heel aandachtig gehoor. Er was voor een ieder een afdruk van de te behandelen sheets.
Iedere sheet werd goed uitgelegd en alle vragen werden direct beantwoord. Het was een zeer leerzame middag waar we allemaal veel wijzer van zijn geworden, of we hebben nog meer vragen gekregen. Want zowel over het levenstestament als over het gewone testament is heel veel te vertellen en dat hebben de dames notarissen goed en met veel verve gedaan. Zodat wij wat hebben om over na te denken.

Netty Braspenning.