9 oktober 2019

Verlengen van uw rijbewijs

Afhankelijk van instemming door de Eerste en Tweede Kamer en de adviestermijn van de Raad van State kan onder voorwaarden een administratieve verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs per 1 december 2019 worden ingevoerd.
Wat houdt de regeling in?: De geldigheidsduur van het huidige rijbewijs wordt automatisch verlengd met maximaal één jaar.
Mensen behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum. In het Rijbewijsregister zet de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een code bij het rijbewijs, waaraan af te lezen is dat iemand onder de regeling valt.
De politie checkt het Rijbewijsregister als iemand wordt aangehouden en ziet dat het rijbewijs weliswaar is verlopen, maar dat de bezitter van het rijbewijs al een nieuw rijbewijs heeft aangevraagd bij het CBR.
Voor wie gaat deze nieuwe regeling gelden? Voor 75-plussers:
• die een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend voordat hun rijbewijs was verlopen.
• van wie het huidige rijbewijs voor een normale termijn is afgegeven (5 of 10 jaar). Het rijbewijs mag niet afgegeven zijn voor een termijn      van 1 of 3 jaar.
• van wie op het huidige rijbewijs geen beperkende rijbewijscodes met een medische achtergrond van toepassing zijn.
Als voorwaarde geldt ook dat mensen blijven meewerken aan de medische beoordeling door het CBR. Dus een afspraak bij de medische specialist maken of een rijtest doen als het CBR hierom vraagt.
Let op: Op dit moment is het NIET TOEGESTAAN om met een verlopen rijbewijs de weg op te gaan!
Doet u dit wel dan kan dit strafrechtelijke gevolgen hebben en bent u aansprakelijk bij het veroorzaken van schade of een ongeval.
Als u onverhoopt een aanrijding en schade veroorzaakt terwijl u met een verlopen rijbewijs rijdt, kan het misschien zo zijn dat de verzekering uw schade vergoedt, maar u kunt toch de pech hebben voor de rechter of kantonrechter te moeten verschijnen als gevolg van het rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van schade.
Uitleg over deze verlenging kunt u vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

KBO-Brabant helpt senioren die in de problemen raken bij het CBR.
Hebt u ook bepaalde vragen en/of ervaringen die u met ons wilt delen, mail dan met:
Edith Mostert emostert@kbo-brabant.nl telefonisch te bereiken op nummer (073) 644 40 66.