30 september 2020

2020-09-17 Surplus middag

Op 17 september zijn medewerkers van Surplus ons komen vertellen wat Surplus zoal doet voor mensen in West- en Midden-Brabant. Dat is heel wat. Daarom waren zij ook met 7 mensen. Het is niet goed mogelijk om een uitgebreid verslag te geven van wat deze mensen zoal doen.
Mevrouw Valerie Feskens opende deze middag en gaf een opsomming van alle soorten hulp die Surplus geeft:
– Thuiszorg; dat heeft te maken met alle zorg die ons lichaam betreft. Hiervoor is geen verwijzing van
huisarts of specialist nodig.
– Huishoudelijke hulp; hiervoor is een aanvraag bij de gemeente nodig. Dit valt namelijk onder de WMO.
– Thuisbegeleiding; ook aanvragen via de gemeente. Te denken valt aan begeleiding bij psychische
problemen, verslaving, dementie en zo.
Kosten verschillen per gemeente, maar zijn maximaal € 19 per 4 weken.
– Menu Surplus; maaltijdenservice
– Diverse woonvormen; De Breedonk, Elisabeth. Maar ook appartementjes.
Niet te vergeten: de wijkzuster! Zij heet Lieke van der Vorm en is wijkzuster in Brabantpark en Heusdenhout.
U kunt een beroep op haar doen via telefoonnummer 06-12181306 of via e-mail: lieke.vandervorm@surplus.nl
In de pauze kregen we van de heren van Menu Surplus verschillende lekkere hapjes.
Na afloop kregen we een tasje mee waarin een presentatie op papier zoals die op het projectiescherm te zien was, plus een kaartje van de wijkzuster, plus nog wat andere spulletjes.
Al met al een heel leerzame middag!

Diny Roovers

Foto’s bekijken klik dan HIER

Jan Willems

Bent u niet aanwezig geweest op deze middag, kunt u de presentatie zien op:  https://youtu.be/SwhRsNoyQsE

Tiki Molendijk