24 oktober 2022

Persbericht: van Gilde De Baronie

Persbericht: PowerVol, een nieuw initiatief van Gilde De Baronie.


Met de reeks workshops POWERVoL speelt het Gilde De Baronie in op de behoefte en
veranderende sociale situatie van de ouder wordende mens in deze tijd. Het is een
initiatief van en voor senioren.
Waarom POWERVoL
Een nieuwe levensfase dient zich aan: (bijna) gestopt met werken, eventuele
kinderen zelfstandig en/of de deur uit, andere contacten, andere tijdsbesteding enz.
Kortom veel verandert en daarbij valt er veel te leren van en met elkaar. POWERVoL
voorziet in de behoefte aan persoonlijke groei, sociale contacten en actief in de
samenleving blijven staan.
Doel en activiteiten POWERVoL
POWERVoL heeft als ondertitel Veerkracht op Leeftijd. Dat is wat POWERVoL wil
bereiken: senioren behouden hun veerkracht, willen positief blijven en kijken uit naar
hun toekomst.
POWERVoL beschouwt de ouderdom als een zelfstandige levensfase met haar eigen
bijzonderheden. Ouderen hebben talenten en zij blijven zich ontwikkelen en zijn
veerkrachtig.
POWER Veerkracht op leeftijd (=POWERVoL) bestaat uit een reeks van vijf
workshops. Daarin gaan deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven
staan en waar op dit moment hun interesses en behoeften liggen. Zij doen dat aan
de hand van inspirerende thema’s die betrekking hebben op vijf levensdomeinen. Dat
zijn: Lichaam en geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid en activiteiten,
inspiratie en zingeving.
De manier waarop aan de thema’s wordt gewerkt kan variëren van het bespreken
van interessante teksten, muziek of een film tot opdrachten, interviews of een
natuurwandeling. Hoe dan ook, persoonlijke verhalen en ideeën van deelnemers
geven de workshops hun uiteindelijke kleur. De workshops hebben vaak een vervolg
waarbij de deelnemers elkaar na afloop blijven zien in POWERVoL-kringen.
Heb je interesse kijk dan voor meer informatie op www.gildebaronie.nl/powervol
Aanmelden kan via e-mail: power@gildebaronie.nl of tel. 076 5615158 dinsdag en
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur