24 april 2024

In Memoriam Jac van Poppel

Op 18 maart 2024 bereikte ons het bericht, dat onze secretaris Jac van Poppel is overleden. Jac was al jaren lid en secretaris van de KBO Breda-Oost. Deze functie heeft hij altijd met grote inzet gedaan. Vele jaren was zijn grote passie voor de ouderen van Breda op te komen en stond hij daar altijd voor klaar. Was het niet voor de ouderen om de belasting in te vullen, of hij stond weer klaar als ouderen adviseur. Jac was altijd bereikbaar. Langs deze weg condoleren wij ook de familie met dit enorm verlies en wensen hun alle sterkte toe.

Het bestuur van de KBO Breda -Oost,
Peter van Lier
Netty Braspenning-Baaijens
Joy van Dongen-Debono
Jan Willems